Hvad tilbyder vi?Omvendt / Vise converso

Når vi siger omvendt, mener vi ikke, at det hele nødvendigvis skal vendes på hovedet, eller at løsningen skal være innovativ og “disrupte”, som mange andre siger.

Vi kommer fx ind, der hvor der allerede har været en udviklingsproces (evt. ved brug af konsulenter/freelancere), men hvor løsningerne enten ikke lever op til forventningerne, eller har vist sig svære at implementere. Måske fordi der er noget, man har overset? Eller fordi løsningerne er for innovative?

Vi kommer også ind helt i begyndelsen, hvor behovet måske knapt er erkendt, men spirer som små krusninger i en organisation. Her kan vi lave behovs- og baseline analyser, og hjælpe jer med at få overblik over alt relevant data (og ikke kun det med tal). Vi hjælper også med at udvælge in house kompetencer, konsulenter/freelancere og samarbejdspartnere til den videre proces. Og hjælper med at sikre at valget følger relevante regler. Vi kan også hjælpe med fundraising.

Og endelig hjælper vi også konsulenterne/freelancerne selv med at finde kunder, som har brug for netop deres kompetencer, men som måske typisk ikke vil vælge denne type konsulent. På den måde bliver Omvendt også et fællesskab og en platform for andre konsulenter.

Eksempler på ting vi tilbyder

 • Sparring og hjælp til projekt- og forandringsledelse
  Fx opbygning af projektorganisation, valg af projektleder, implementering af værktøjer som Monday eller Trello. Interim-projektledelse, sparring til projektleder, styregruppe etc.
 • Udvikling af strategier og implementeringsplaner
  Fx med udgangspunkt i adfærdsdesign og nudging eller psykologisk sikkerhed
 • Hjælp til grøn omstilling
  Fx rådgivning i bæredygtighedspsykologi og brugeradfærd, affaldsstrømme og ressourceanvendelse.  
 • Hjælp til sammensætning af bestyrelser og advisory board
  Fx i situationer hvor virksomheden er på vej i en ny fase, optager investeringer, går på nye markeder etc.
 • Analyser hvor flere metoder kombineres
  Fx etnografiske- og antropologiske metoder, survey/tabsurvey, registeranalyser, data scraping, AI mv. Vi laver også prioriteringsprocesser, hvor pærer og æbler skal sammenlignes på en systematisk måde og danne grundlag for beslutninger.
 • Visualisering af data
  Fx online-infografikker og live dashboards til web. Eller hjælp til at gøre rapporter og præsentationer mere levende og visuelle
 • Branding, marketing og storytelling
  Fx udvikling af koncepter, målgruppeanalyser, tekst og copywriting, samt produktion af video og podcast
 • Ekspertviden om hele uddannelses- forsknings- og innovationssystemet og -politik i dansk og international kontekst. Samt om innovation og entreprenørskab i uddannelserne, startup-økosystemer, funding mv.
 • Hjælp til fundraising
  Fx Innovationsfonden, Fonden for Entreprenørskab, EU Social- og Regionalfonden, Industriens Fond mv.
 • Oplæg og peptalks
  Om alt det ovenstående

Se denne video hvis du er i tvivl om hvorvidt I har brug for hjælp?


Du kan også få inspiration i denne publikation lavet af Free Agents. På side 11 er der en guide til hvornår det er bedst at vælge konsulent/freelancer frem for fastansættelse.

Se også dette White Paper fra Nexus-Interrim, hvor du kan komme i dybden med, hvordan du med midlertidige stillinger kan opretholde driften, få vigtige strategiske tiltag helt i mål, eller opnå effektiv implementering af kritiske opgaver og projekter.