Hvad tilbyder vi?Omvendt

Når vi siger omvendt, mener vi ikke, at det hele nødvendigvis skal vendes på hovedet, eller at løsningen skal “disrupte”, som mange andre siger.

Vi kommer fx ind, der hvor der allerede har været en udviklingsproces, men hvor løsningerne enten ikke lever op til forventningerne, eller har vist sig svære at implementere. Måske fordi der er noget, man har overset? Eller fordi løsningerne er for innovative?

Vi kommer også ind helt i begyndelsen, hvor behovet måske knapt er erkendt, men spirer som små krusninger i en organisation. Her kan vi lave behovs- og baseline analyser, og hjælpe jer med at få overblik over alt relevant data – og ikke kun det med tal. Vi hjælper også med at udvælge in house kompetencer, konsulenter/freelancere og samarbejdspartnere til den videre proces. Og hjælper med at sikre at valget følger relevante regler. Vi kan også hjælpe med fundraising.

Omvendts konsulenter er udvalgt, fordi de er på forkant med deres samtid inden for hver deres specialiserede område. Vores kompetencer spænder bredt over forandrings- og projektledelse, grøn omstilling, AI og maskinlæring, avancerede former for kombinationssanalyser, kommunikation og markedsføring, samt regenerative og bæredygtige måder at indrette organisationer og arbejdsliv på.

Vi tror på, at fremtidens-, organisationernes- og virksomhedernes udfordringer bedst løses på tværs af siloer og fagligheder. Når du får konsulenter ud til din opgave, har du ligeledes trygheden i, at flere perspektiver og kompetencer kan inddrages og indhentes efter behov. 

Fordi vores konsulenter er kloge ildsjæle, kan I også være sikre på, at I som kunder ikke bliver talt efter munden. I stedet bliver I kærligt udfordret i jeres forestillinger om den verden, I navigerer i. Vores konsulenter brænder for at levere resultater, som I med sikkerhed vil huske, og som giver jer mod og kapacitet til at gå nye veje.

Det tilbyder vi

Ledelsessparring og organisationsudvikling

 • Projekt- og forandringsledelse
  Opbygning af projektorganisation, implementering af værktøjer som Monday eller Trello, interim-projektledelse, ledelsesrådgivning med udgangspunkt i forandringsteori, team- og projektstyringsværktøjer. Udvikling og samskabelse via kreative faciliteringer og workshops.
 • Udvikling af strategier og implementeringsplaner
  Mål- og strategiformulering, support til at gå fra strategi til handling, sikre engagement og forankring i organisationen. Opbygning af implementeringsværktøjer og handlemuligheder i organisationen.  Fx med udgangspunkt i adfærdsdesign, implementeringsteori og design thinking. 
 • Grøn omstilling
  Rådgivning i bæredygtighedspsykologi og brugeradfærd, affaldsstrømme og ressourceanvendelse. Udvikling af bæredygtige arbejdsgange og formidling af kompliceret viden indenfor klima og miljø til en vifte af målgrupper, nationalt og internationalt.  
 • Regenerativ og bæredygtig organisationsudvikling
  Regenerativ ledelse og organisationsudvikling er en væsentlig del af bæredygtighedsbegrebet. Når noget er regenerativt, reducerer og neutraliserer det ikke blot skadelige handlinger. Det efterlader mere værdi, end det tager. Med til det regenerative paradigme følger en række stærke, anvendelsesorienterede ledelses- og organisationsprincipper, som kan implementeres i organisationen og skabe trivsel samt stærkere fremtidsorienterede resultater.

Analyser hvor flere metoder kombineres

 • AI, maskinlæring, og avanceret kombinationsanalyse
  Kombination af etnografiske- og antropologiske metoder, survey/tabsurvey, registeranalyser, data scraping, AI mv. Vi laver også prioriteringsprocesser, hvor data skal sammenlignes på en systematisk måde og danne grundlag for beslutninger, fx som cost-benefit analyser.
 • Visualisering af data
  Online-infografikker og live dashboards til web. Eller hjælp til at gøre rapporter og præsentationer mere levende og visuelle

Kommunikation, innovation og fundraising

 • Branding, marketing og storytelling
  Udvikling af koncepter, målgruppeanalyser, tekst og copywriting, samt produktion af video og podcast
 • Sammensætning af bestyrelser og advisory board
  Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, forretningsorden og bestyrelsestræning. Fx i situationer hvor virksomheden er på vej i en ny fase, optager investeringer, går på nye markeder etc
 • Ekspertviden om hele uddannelses- forsknings- og innovationssystemet og -politik i dansk og international kontekst. Samt om innovation og entreprenørskab i uddannelserne, startup-økosystemer, funding mv.
 • Hjælp til fundraising
  Fx Innovationsfonden, Fonden for Entreprenørskab, EU Social- og Regionalfonden, Industriens Fond, Venture Funds og Angel Funds både i DK og internationalt.

Se denne video hvis du er i tvivl om hvorvidt I har brug for hjælp?


Du kan også få inspiration i denne publikation lavet af Free Agents. På side 11 er der en guide til hvornår det er bedst at vælge konsulent/freelancer frem for fastansættelse.

Se også dette White Paper fra Nexus-Interrim, hvor du kan komme i dybden med, hvordan du med midlertidige stillinger kan opretholde driften, få vigtige strategiske tiltag helt i mål, eller opnå effektiv implementering af kritiske opgaver og projekter.