Hvem er vi?

Omvendt trækker på disse dygtige mennesker

Lind Perspective v. erhvervsantropolog Naja Lind afdækker almindelige menneskers adfærd, behov og værdier samt tendenser – og omsætter denne viden til nye forretningsmuligheder for virksomheder og organisationer. Med metoder fra antropologien og brugercentreret designtænkning får I afdækket, hvilken værdi et projekt giver målgruppen, hvordan det fungerer i praksis, og hvordan projektet opnår endnu bedre resultater.


Simon Linde er copywriter med konsulenterfaring fra prominente kommunikationsbureauer og har solid erfaring som underviser (bl.a. som gæsteunderviser hos Kforum, DMJX og Bigum&Co). Simon hjælper virksomheder med at optimere deres kommunikation og marketing, så det smitter af på bundlinjen. Her trækker han på sin ekspertise inden for copywriting, email marketing og adfærdspsykologi.


Uden forståelse for din målgruppe når vi ikke langt. Derfor har copywriter Per Andreasen i Strongest Copy specialiseret sig i den grundige udvikling af marketingstrategier og -koncepter, som fører afsender og modtager tæt sammen. Han bruger sin baggrund som journalist til at udvinde de gode historier og sætte dem i et værdifuldt perspektiv. I dag er Per ofte i den rådgivende rolle, hvor han klæder andre på til at føre opgaven i mål med mulighed for løbende sparring.


Mikkel Freltoft Kroghsholm er senioranalytiker og ekspert i at modellere tidsserieanalyser, oprette maskinlæringsalgoritmer, avanceret netværksanalyse, webskrabning, salgsprognoser, interaktive visualiseringer, oprettelse af API’er, opbygning af GIS-applikationer mv. Han har ledet adskillige internationale datavidenskabsteams – hvor han leverer avancerede resultater til store nationale og internationale virksomheder og organisationer.


Ditte Helsted-Amskov er projektleder, forandringsagent og innovationsekspert med 20 års erfaring fra forskellige sektorer. Sparring, vejledning og rådgivning om innovation, forretningsplan og fundraising til både virksomheder, start-ups, organisationer, institutioner og enkeltpersoner er et af hendes specialer. Altid nysgerrig på en udfordring der kræver nytænkning, idéudvikling og dialog. Desuden stor erfaring med facilitering af større og mindre events.


Jesper Risom har 15 års erfaring med at arbejde med dataindsamlinger, analyser, prioriteringsprocesser, innovation og entreprenørskab på mange forskellige niveauer. Både på politisk niveau, som policymaker og analytiker, og som projektleder med ansvaret for store nationale satsninger på tværs af forsknings- og uddannelsessektoren. Jesper er også CEO for Omvendt.